MRASZ (Magyar Rádióamatőr Szövetség)

BUDAPESTI SZÖVETSÉGE

Budapest V., Curia u. 3. II. em. 2. Hivatalos idő: szerdánként, 16.00 - 19.00 óra, ekkor elérhető tel.: 266 - 8038

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ismertetés

a budapesti megfigyelőszámok kiadásáról

Megfigyelőszámot kérvényezni a mellékelt „Rádióamatőr megfigyelőszám kérelem” űrlapon

lehet, amelyen az SWL-számok kiadásához szükséges adatokat kérjük. Amennyiben a

kérelmező még nem tett rádióamatőr vizsgát, be kell szereznie egy hívójeles rádióamatőr

javaslatát, aki meggyőződik felkészültségéről. Az Elnökség így kívánta elejét venni annak,

hogy teljesen felkészületlen megfigyelők, esetlegesen szakmailag súlyosan hibásan kitöltött

QSL-lapokat küldjenek.

Budapesten HG5-001-től van lehetőség új megfigyelőszámok kiadására. (Tekintettel

arra, hogy a HA5-001 – HA5-499 tartományban vannak olyan érvényes megfigyelőszámok,

amelyeket még az egykori MHSZ adott ki, ezért az ütközések elkerülésére az első kérelmező a

HG5-501 SWL számot kapta.)

Az előzőekben leírtak szerint tehát lehetőség van régi megfigyelőszám megerősítésére

is. Ezt a régi HA5-001 és HA5-499 közötti SWL számok esetén tudjuk megtenni.

A kérelmet kitöltés után legegyszerűbb szkennelve, e-mail-ben elküldeni, a

ha5kz@mraszbsz.hu címre. A nyomtatott és aláírással hitelesített rádióamatőr megfigyelőszám

engedélyt a QTH címére levélben kapja meg a kérelmező.

Akinek nincs internet hozzáférési lehetősége, az a budapesti QSL irodában is talál

űrlapot, amit kitöltés után ott leadhat, majd pedig az elkészült engedélyt ugyanott veheti át.

Budapest, 2008. június 15.

Vy 73!

Homolya András

HA5KZ (ex HA5-071)

SWL manager

 

 

 

 

MRASZ (Magyar Rádióamatőr Szövetség)

BUDAPESTI SZÖVETSÉGE

Budapest V., Curia u. 3. II. em. 2. Hivatalos idő: szerdánként, 16.00 - 19.00 óra, ekkor elérhető tel.: 266 - 8038

__________________________________________________________________________________________________

Rádióamatőr megfigyelőszám kérelem

1. Kérelmező neve:.........................................................................…......….....

2. Anyja neve:.......................................................................................…........

3. Szül. hely:...............................év....................hó....................nap....….........

4. QTH:............................................................................... ir.szám....…….....

5. Rádióamatőr vizsgát tett-e?............... Bizonyítvány szám v. hívójel:.................

6. Régi rádióamatőr megfigyelőszám, amit meg kíván erősíteni:................….........

Budapest, ................................

.........................…...........…...

kérelmező aláírása

------------------------------------------------------------------------------------------------

Amennyiben a kérelmező nem tett rádióamatőr vizsgát:

A kérelmezővel elbeszélgettem, rádióamatőr felkészültségéről meggyőződtem, a

megfigyelőszám kiadását javasolom.

Budapest, ................................

.........................…...........…...

aláírás, hívójel

 

 

 

igénylőlap letöltése pdf formátumban